Files Nu Weer Blog Over ons

BLOG

Verschillende oorzaken toenemend aantal files

Maandag 7 mei 2018

De afgelopen jaren is het aantal files op de Nederlandse wegen aan het groeien. Op meer en meer plekken sta je vaak langer en vaker in de file dan dat je een aantal jaar geleden stond. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Zo zorgt de opkrabbelende economie voor meer koopkracht en dus meer auto’s op de weg, stijgt het aantal mensen dat voor hun werk de weg op gaat, maar ook het toenemend aantal vrachtauto’s op de wegen heeft hiermee te maken. Kan dit de komende jaren nog verder zo?

Niemand houdt er van om in de file te staan, maar ook velen zijn er al aan gewend dat het in de ochtendspits en avondspits druk is, is voor niemand meer een verrassing. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker een drukte op de weg buiten de gebruikelijke spitstijden. Een van de redenen hiervoor is het feit dat er steeds meer vrachtwagens rijden op de Nederlandse wegen. Zowel nationale als internationale chauffeurs met hun vrachtwagen of bakwagen zijn te zien op één van de snelwegen, waardoor het steeds drukker wordt. Vrachtwagen houden er een andere snelheid op na, en een groei in dit soort voertuigen zorgt dus automatisch voor meer drukte op de weg.

De Nederlandse overheid is hiervan op de hoogte, en heeft al laten weten de komende jaren meer tijd en geld te steken in het verbeteren van het Nederlandse wegennet. Hiermee zou ook het groeiend aantal vrachtenwagen en bakwagens op de wegen opgevangen moeten worden, en moeten de files hiermee worden teruggebracht. Mogelijke oplossingen die de overheid in gedachten heeft, is bijvoorbeeld nieuwe wegen aanleggen. Daarnaast is men bezig om bestaande wegen te verbreden door meer rijbanen aan te leggen. Nederland moet iets doen om het probleem van meer en meer files tegen te gaan, maar de overheid lijkt hier dus de komende jaren op in te spelen.